Krænkende adfærd

Hvad er det?

Krænkende adfærd er en af de ting som man i Forsvaret er opmærksom på, når man taler om mandskabsbehandling. Krænkende adfærd underminerer medarbejderens værdighed og selvrespekt og skaber et utrygt, ubehageligt eller fjendtligt arbejdsklima. Der er forskellige former for krænkende adfærd, her er de mest almindelige:

  • Mobning
  • Chikane
  • Kønskrænkende adfærd

Hvad er en kønskrænkende adfærd?

Kønskrænkende adfærd omfatter adfærd af seksuel karakter eller anden kønsbestemt adfærd, der krænker kvinders og mænds værdighed på arbejdspladsen.
Det kan inddeles i to områder:

  • Seksuel chikane: Chikanerier med fokus på det seksuelle.
  • Kønsbestemt diskriminerende adfærd: Forskelsbehandling på baggrund af køn samt ord eller handlinger, der nedvurderer en person ud fra hans eller hendes køn.

Krænkende adfærd i militærstraffe- og disciplinarlov

Disciplinarloven:

§ 5. Disciplinarmidler kan endvidere pålægges den overordnede, som
1) ved forskelsbehandling, chikane eller på anden, lignende måde forfølger en eller flere
underordnede,

2) undlader at gribe ind over for en underordnets krænkende behandling af dennes underordnede
eller sideordnede eller

3) ved handling eller i ord krænker en underordnet,
Stk. 2. Det samme gælder den foranstående, der fra efterstående uberettiget modtager gave, pengelån eller anden fordel.

Militær straffelov:

§ 17. Den overordnede, der forsætligt undlader at gribe ind over for en underordnets krænkende behandling af dennes underordnede eller
sideordnede, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 18. Den overordnede, der forsætligt ved
handling eller i ord groft krænker en underordnet,
straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 19. Den, der udsætter en sideordnet for særlig
krænkende behandling, herunder for nedværdigende
ritualer, straffes med bøde eller fængsel
indtil 6 måneder.

Hvad gør Forsvaret ved det?

Da dette er et alvorligt problem, har Forsvaret opstillet et netværk af særlige rådgivere, som du kan henvende dig til, hvis du oplever, at du eller dine kollegaer udsættes for krænkende adfærd.
Denne afdeling hedder “Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte” – OPRK. 

Sagsbehandlerne her er specielt uddannet til at tage sig af problemer vedrørende krænkende adfærd. De arbejder uden for den normale kommandostruktur og har derfor mulighed for at arbejde på alle niveauer.
OPRK-rådgiverne har tavshedspligt og behandler alle henvendelser fortroligt.

Derudover er det også dine chef/leders opgave at sikre et trygt arbejdsklima. Derfor er det også deres pligt at gribe ind, hvis de observerer eller har mistanke om stødende eller krænkende adfærd. 

– Husk at det er et fælles ansvar. Derfor er det er også din opgave, at standse krænkende adfærd, hvis du oplever det.

Mangler du hjælp i form af rådgivning, kan du kontakte OPRK  på nummeret +45 32 66 51 63.

Hvis du oplever krænkende handlinger i din værnepligt, er du velkommen til at kontakte Værnepligtsrådet. Kontakt os på tlf. 32 66 55 50

Du kan finde mere information om krænkende adfærd og Forsvarets forebyggende arbejde på www.respektforhinanden.dk.