Infirmeri og læge

Sundhed og værnepligt
Når du møder til aftjening af værnepligt, ophører den almindelige sygesikring, og de mandlige værnepligtiges gule sundhedskort bliver midlertidigt inaktiveret. Din praktiserende læge og tandlæge erstattes i værnepligtstiden af læger og tandlæger fra Forsvarets Sanitetskommando. Kvinder, der aftjener deres værneret, kan vælge at benytte egen læge/tandlæge eller benytte Forsvarets læge- og tandlægeordning.

Fritagelser
En stor del af de småskader, man kan pådrage sig under militærtjeneste, hænger sammen med den fysiske træning og belastning. En behandling af sådanne småskader vil derfor ofte medføre, at man i en periode må afholde sig fra at deltage i den mest belastende tjeneste. Du kan om nødvendigt bede din nærmeste foresatte om fritagelse for visse dele af tjenesten i en periode. Her kan man også foreslå at man er med ude og se ens deling lave øvelserne, men ikke selv deltage eftersom det kan forværre skaden.

Sygdom og skader i felten
Sommetider kan værnepligtige blive ramt af sygdom eller skader under feltøvelser. Til de situationer har Forsvarets Sanitetskommando udviklet følgende dokument, der beskriver retningslinjerne for værnepligtiges sygdom og skader i felten.
Retninglinjer ved sygdom i felten.

Syg i hjemmet
Værnepligtige må ikke uden tilladelse fra tjenestestedet ligge
syg i hjemmet. Dit tjenestested vil fortælle, hvor og hvordan du skal sygemelde dig, men de fleste steder skal du kontakte
dit kompagnikontor/administrationskontor.

Medicinudlevering
Medicin udleveres gratis i den mængde, du har brug for. Evt. får du en recept, hvorefter medicinen kan hentes på et apotek for Forsvarets regning.
Forsvaret betaler kun for den medicin, du har recept på.

Second opinion
Hvis du føler, at du ikke bliver behandlet korrekt af lægen på dit tjenestested, skal du gøre den ledende læge på stedet opmærksom på dette. Hvis du efterfølgende stadig mener, at du ikke får en tilfredsstillende behandling, har du krav på at få en second opinion.

Second opinion betyder, at du kan få en anden læge eller en specialist til at foretage en ny undersøgelse af din skade. Desuden har du til enhver tid krav på lægetilsyn, hvis du måtte ønske det – ligesom du har det i dit civile liv.

Klagevejledning
Hvis du ikke mener, at den behandling, du har fået på infirmeriet eller i konsultationen, er korrekt, er der følgende muligheder for at klage:
– Du bør i første omgang henvende dig til den læge eller tandlæge, der har undersøgt og behandlet dig, således at den pågældende får mulighed for at se på dig endnu engang.
– Hvis dette ikke løser dit problem på tilfredsstillende måde, bør du henvende dig til den stedlige ledende overlæge med din klage.
Her kan du eventuelt benytte din talsmand som bisidder.
– Hvis du ønsker at gå videre med din klage, skal du
fremsende din klage skriftligt til Forsvarets Sanitetskommando på mailadressen fsk@mil.dk.

Klagen vil herefter blive behandlet af en læge i Forsvarets Sanitetskommandos stab eller af overtandlægen. Du vil herefter modtage et skriftligt svar.
– Du kan også vælge at klage til Styrelsen for Patientklager.
– Du kan i klagesager få vejledning og hjælp af din talsmand eller tjenestestedets socialrådgiver

Læs mere omkring Sundhed og værnepligt

Sundhed og Værnepligt – En vejledning