Infirmeri og læge

Sundhed og værnepligt

Når du møder til aftjening af værnepligt, ophører den almindelige sygesikring, og de mandlige værnepligtiges gule sundhedskort bliver midlertidigt inaktiveret. Din praktiserende læge og tandlæge erstattes i værnepligtstiden af læger og tandlæger fra Forsvarets Sanitetskommando. Kvinder, der aftjener deres værneret, kan vælge at benytte egen læge/tandlæge eller benytte Forsvarets læge- og tandlægeordning.

Fritagelser

En stor del af de småskader, man kan pådrage sig under militærtjeneste, hænger sammen med den fysiske træning og belastning. En behandling af sådanne småskader vil derfor ofte medføre, at man i en periode må afholde sig fra at deltage i den mest belastende tjeneste. Du kan om nødvendigt bede din nærmeste foresatte om fritagelse for visse dele af tjenesten i en periode. Her kan man også foreslå at man er med ude og se ens deling lave øvelserne, men ikke selv deltage eftersom det kan forværre skaden.

Medicinudlevering

Medicin udleveres gratis i den mængde, du har brug for. Evt. får du en recept, hvorefter medicinen kan hentes på et apotek for Forsvarets regning.

Second opinion

Hvis du føler, at du ikke bliver behandlet korrekt af lægen på dit tjenestested, skal du gøre den ledende læge på stedet opmærksom på dette. Hvis du efterfølgende stadig mener, at du ikke får en tilfredsstillende behandling, har du krav på at få en second opinion.

Second opinion betyder, at du kan få en anden læge eller en specialist til at foretage en ny undersøgelse af din skade. Desuden har du til enhver tid krav på lægetilsyn, hvis du måtte ønske det – ligesom du har det i dit civile liv.

Læs mere omkring Sundhed og værnepligt

Sundhed og Værnepligt – En vejledning