Infirmeri og læge

Second opinion

Hvis du føler, at du ikke bliver behandlet korrekt af lægen på dit tjenestested, skal du gøre den ledende læge på stedet opmærksom på dette. Hvis du efterfølgende stadig mener, at du ikke får en tilfredsstillende behandling, har du krav på at få en second opinion.

Second opinion betyder, at du kan få en anden læge eller en specialist til at foretage en ny undersøgelse af din skade. Desuden har du til enhver tid krav på lægetilsyn, hvis du måtte ønske det – ligesom du har det i dit civile liv.

Pjece om værnepligt og sundhed

I pjecen kan findes mere om de værnepligtiges rettigheder vedrørende sundhed. Derudover findes også telefonnumre på de forskellige infirmerier.

Sundhed og Værnepligt – En vejledning

Kontaktoplysninger Infirmerier

Nordjylland, Hvorup

  • Infirmeri: +45 7281 8110
    • Tandklinik: +45 7281 8120