Mærkesager

Værnepligtsrådet arbejder aktivt på at forbedre de værnepligtiges vilkår. Her kan du læse nogle af vores mærkesager. Vi arbejder ud fra vores principprogram, der er udarbejdet af Landstalsmændene.

Ligestilling

Vi arbejder for lige rettigheder og ansættelsesforhold på tværs af alle køn. Dermed at alle værnepligtige ansættes på lige fod, og at alle er underlagt de sammen vilkår uanset social baggrund.

Indkvartering

Værnepligtige skal sikres, at indkvarteringsforholdene på tjenestestederne lever op til en acceptabel standard, hvor ensretning på tværs af tjenestestederne tilstræbes.

Infirmeri

Værnepligtige skal stilles, som var de dækket af den offentlige sygesikring. Både værnepligtige mænd og kvinder skal have udleveret Forsvarets sorte akutkort samt beholde det gule sygesikringskort.

Forsvarets dag

Indkaldte til Forsvarets dag skal have nutidig, objektiv, nuanceret og realistisk information om Forsvaret og værnepligten. Derved sikres at eventuelle frivillige melder sig på et oplyst grundlag. Der arbejdes på, at egnethedsvurderingen baserer sig på et dybdegående grundlag.

Rekruttering

I forbindelse med rekruttering til Forsvarets uddannelser skal det tilsikres at den information, som de værnepligtige modtager er fyldestgørende og objektiv. Værnepligtige skal have oplæg og orientering omkring værnsfælles muligheder i Forsvaret, samt oplyses om mulighederne for at skifte værn eller tjenestested med henblik på videre uddannelse.

Cafeteria

Værnepligtige skal have adgang til sund, nærende og varieret kost, der stemmer overens med de fysiske krav, som Forsvaret stiller de værnepligtige og der skal tages hensyn til diverse allergener samt religiøse- og moralske overbevisninger.

Materiel

Der skal tilsikres beholdning af nødvendigt materiel, som skal udleveres til tiden, med fokus på arbejdsmiljøudstyr således, at de rigtige størrelser kan udleveres, når behovet er der. Derudover skal udleveringen af materiel ensrettes alle værnepligtige imellem, særligt internt i delingen, med undtagelse af lokale tjenesteforhold.

Militær Fysisk Træning (MFT)

MFT-lektioner i værnepligten skal gennemføres således, at man minimerer overbelastninger og skader. MFT skal tilrettelægges således, at den enkelte har bedst mulige forudsætninger for at forbedre sin fysiske præstation.

Økonomiske forhold

Værnepligtige skal ikke påføres udgifter eller økonomiske ulemper grundet deres tjeneste.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Værnepligtige skal til enhver tid sikres en tjeneste, der er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig jf. arbejdsmiljøloven.

Arbejdsskader

Værnepligtige skal have viden om og mulighed for arbejdsskadedannelse, en objektiv vurdering samt mulighed for rådgivningen om anmeldelsesproceduren og vigtigheden af denne.