Materielfaglig melding og reklamation

Oplever du eller værnepligtige i din deling problemer eller mangler med det udleverede materiel, bedes I udfylde og aflevere en MMR til jeres forsyningsbefalingsmand.

Forsyningsbefalingsmanden kan ligeledes hjælpe med at udfylde blanketten.

På denne måde bliver Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) opmærksom på omfanget af problemer med det udlevererede materiel, og kan reagere på dette.

Blanketten  kan downloades her:

Materialfaglig melding og reklamation