Erstatning af udrustning

Forsvaret skal afholde udgifterne i forbindelse med de tab og skader, som værnepligtige påfører forsvaret. Dette medfører, at erstatningsansvaret ligger hos underafdelingen*, hvis du mister din udrustning eller den går i stykker.

Kun hvis du med vilje eller ved grov uagtsomhed mister eller ødelægger din udrustning, kan du blive pålagt at erstatte din udrustning. I denne sammenhæng er det underafdelingen, der skal bevise, at du med vilje eller groft uagtsomt har mistet eller ødelagt din udrustning.

Bliver du af din underafdeling pålagt urimelig erstatning for din udrustning, bør du straks kontakte din Talsmand, Landstalsmand eller Værnepligtsrådet.

*Underafdelingen = kompagni, eskadron eller batteri.