Efterkassation

Session for Tjenestegørende Værnepligtige

Hvis det efter indkaldelsen viser sig, at den værnepligtige (mand) af helbredsmæssige årsager ønskes hjemsendt, bliver den værnepligtige indstillet til Session for Tjenestegørende Værnepligtige af personel ved sin myndighed. Herefter kan en sessionslæge ændre den værnepligtige fra egnet eller begrænset egnet til uegnet. Den værnepligtige kan efter afgørelsen bede om en ny sessionsbehandling, såfremt han ikke er enig i afgørelsen.

Når den værnepligtige bliver indstillet til Session for Tjenestegørende Værnepligtige, er han fortsat værnepligtig indtil sessionen har truffet afgørelse og meddelt dette. Derfor har den værnepligtige fortsat krav på rejsekort, militær-ID og løn indtil afgørelsen har fundet sted.

Hvis det skønnes, at kvinder af helbredsmæssige årsager ønskes hjemsendt, bliver de indstillet til en opsigelse. Her har de krav på løn efter hjemsendelse jævnfør deres kontrakt.