Værnepligtsrådet

Hvad er Værnepligtsrådet?

Værnepligtsrådet varetager værnepligtiges interesser overfor Forsvarets øverste ledelse. Vi rådgiver og vejleder de værnepligtige, samt orienterer dem om deres rettigheder.

Forsvarsministeriet stiftede Værnepligtsrådet i 1968 som en interesseorganisation for værnepligtige. Værnepligtsrådet befinder sig uden for Forsvarets kommandostruktur, hvilket sikrer at Værnepligtsrådet kan arbejde uafhængigt.

Rådet består af tre tillidsvalgte rådsmedlemmer, som alle har gennemgået en af Forsvarets basisuddannelser. Værnepligtsrådet deler kontor med tre værnepligtige journalister, der skriver de værnepligtiges magasin, SOLDATEN. Yderligere har vi en administrativ sagsbehandler tilknyttet.

Værnepligtsrådet indsamler kvalitativ og kvantitativ data om de Værnepligtiges oplevelse af Forsvarets basisuddannelse. Dette gøres ved at afholde seks årlige landstalsmandsmøder, hvor repræsentanter fra alle tjenestesteder deler deres oplevelse af at være værnepligtige. Ydermere udarbejder Værnepligtsrådet to gange årligt Værnepligtsundersøgelsen, som afdækker de tendenser der gør sig gældende for de værnepligtige i Danmark. Materialet udarbejdes med henblik på at kunne repræsentere de værnepligtige bedst muligt. 

Instagram