Vagt og hvile

Værnepligtige er arbejdstidsneutrale. Værnepligtige er derfor ikke underlagt de almindelige hviletidsbestemmelser, der gælder på civile arbejdspladser. Hvis man oplever at få for lidt hviletid mellem tjeneste, skal de løftes op lokalt via talsmandsordningen.

Hvile i forbindelse med vagt i hovedvagten
Jf. FKO sagsnummer 2021/054893 har værnepligtige ret til 8 timers hvil efter vagt i hovedvagten. Man har ikke ret til hvile før vagt, men nogle tjenestesteder giver alligevel hviletid inden vagt. Livgardens Vagtkompagni og Hesteskadronen er undtaget reglerne.
Læs FKO’s skrivelse om hviletid i forbindelse med vagt her. Bemærk at skrivelsen gælder Hærens værnepligtige.