Militærfysisk træning – MFT

Formålet

Den Militære Fysiske Træning har to hovedformål

  • At opbygge en sådan træningstilstand, at der opnås bedst muligt grundlag for at kunne gennemføre Basisuddannelsen.¨
  • At skabe det bedst mulige teoretiske og fysiske grundlag for den videre træning under Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU)/Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU)

Det betyder bl.a, at man i værnepligten forsøger at forberede soldaten fysisk. Dette sker gennem lektioner kendt som ”Militær Fysisk Træning” – eller i daglig tale MFT.

Under disse lektioner er det vigtigt at træningsintensiteten gradvist øges, og der i træningen tages udgangspunkt i den enkelte soldats fysiske træningsniveau, så overbelastninger minimeres.

I og med at formålet er at opstille de bedste kriterier for, at rekrutten kan gennemføre basisuddannelsen, betyder det også, at der kan forekomme MFT, selvom det ikke står på øvelseslisten. Dette kan komme i form af f.eks. microtræningspas på 15-20 min.

Dette betyder dog IKKE, at MFT kan eller må bruges som afstraffelsesmiddel.