Infirmeri og læge

Second opinion

Hvis du føler, at du ikke bliver behandlet korrekt af lægen på dit tjenestested, skal du gøre den ledende læge på stedet opmærksom på dette. Hvis du efterfølgende stadig mener, at du ikke får en tilfredsstillende behandling, har du krav på at få en second opinion.

Second opinion betyder, at du kan få en anden læge eller en specialist til at foretage en ny undersøgelse af din skade. Desuden har du til enhver tid krav på lægetilsyn, hvis du måtte ønske det – ligesom du har det i dit civile liv.

Vagtlægeordning

Hvis du bliver syg i weekenden eller på anden orlov og ikke har adgang til et infirmeri, kan du benytte telefonvagtordningen. Telefonvagten er bemandet af en læge, og du kan ringe døgnet rundt.

Lægen vurderer over telefonen, hvad du skal gøre i den pågældende situation. Han kan f.eks. anbefale dig at tage tilbage til dit tjenestested og konsultere lægen der. Lægen kan ligeledes anbefale dig at ligge syg i hjemmet, hvis din tilstand er tilstrækkelig kritisk.

Det vil sige, at du ikke behøver at tage tilbage til dit tjenestested, før du er rask. I tilfælde hvor du ligger syg i hjemmet, skal du gøre din underafdeling opmærksom på dette hurtigst muligt.

Husk at du aldrig selv kan erklære dig syg, men altid skal have en læges ord for det!

Telefonvagtordningens tlf.: 76 54 12 42.

Pjece om værnepligt og sundhed

Sundhed og Værnepligt – En vejledning