Værnepligtsrådet

Værnepligtsrådet varetager de værnepligtiges interesser overfor forsvarets øverste ledelse. Vi rådgiver og støtter værnepligtige og orienterer om regler og rettigheder.

Værnepligtsrådet blev stiftet i 1968 og er nedsat af Forsvarsministeriet som en interessevaretagende organisation for værnepligtige. Rådet befinder sig uden for Forsvarets kommandostruktur, hvilket sikrer at Værnepligtsrådet kan arbejde uafhængigt.

Værnepligtsrådet består af fem personer, som alle har afsluttet deres basisuddannelse i Forsvaret. Vi er to skribenter, som til dagligt skriver de værnepligtiges magasin SOLDATEN og tre tillidsvalgte Rådsmedlemmer (tidligere talsmænd eller landstalsmænd). Derudover har vi en administrativ sagsbehandler tilknyttet.

Vi har frivilligt forlænget vores værnepligt med 7 mdr. og har derfor de samme rettigheder som andre værnepligtige. Til dagligt holder vi til på Marinestation Holmen i København, hvor vi har vores kontor.

Du kan som værnepligtig bruge Værnepligtsrådet, hvis du har spørgsmål om nedenstående emner:

 • Straffesager
 • Erstatningssager
 • Skader
 • Økonomiske forhold
 • Ferie- og orlovsregler
 • Uddannelse
 • Indkvartering
 • Talsmandens opgaver
 • Almindelige tjenesteproblemer
 • Sager i værnepligtsrådet
 • Referater fra Landstalsmandsmøder

Værnepligtsrådet opfordrer til, at du altid først går til din lokale talsmand eller Landstalsmand inden du kontakter rådet. Men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os!