Værnepligtsrådet

Værnepligtsrådet varetager de værnepligtiges interesser overfor forsvarets øverste ledelse. Vi rådgiver og støtter værnepligtige og orienterer om regler og rettigheder.

Værnepligtsrådet blev stiftet i 1968 og er nedsat af Forsvarsministeriet som en interessevaretagende organisation for værnepligtige. Rådet befinder sig uden for Forsvarets kommandostruktur, hvilket sikrer at Værnepligtsrådet kan arbejde uafhængigt.

Værnepligtsrådet består af fem personer, som alle har afsluttet deres basisuddannelse i Forsvaret. Rådet består af tre tillidsvalgte rådsmedlemmer, og derudover to ansatte skribenter på bladet SOLDATEN som til dagligt skriver de værnepligtiges magasin. Derudover har vi en administrativ sagsbehandler tilknyttet.

Vores tid bruger vi på møder med ledelsen i de respektive stabe. Her kommer vi med input og foreslag til værnepligten, som vi i samarbejde med de værnepligtige har fundet frem til. Derudover bruger vi meget tid på at besøge alle værnepligtige i landet, for at skabe en direkte kontakt til dem vi repræsenterer. Dette er enormt vigtigt for os, da det giver et helhedsbillede af forbedringsområdet,samt de ting som skal fastholdes i den fremtidige værnepligt.

Vi har frivilligt forlænget vores værnepligt med 7 mdr. og har derfor de samme rettigheder som alle andre værnepligtige. Til dagligt holder vi til på vores kontor, som ligger på Marinestation Holmen i København. 

Du kan som værnepligtig bruge Værnepligtsrådet, hvis du har spørgsmål om nedenstående emner:

 • Straffesager
 • Erstatningssager
 • Arbejdsskader
 • Økonomiske forhold
 • Ferie- og orlovsregler
 • Uddannelse
 • Indkvartering
 • Talsmandens opgaver
 • Almindelige tjenesteproblemer
 • Samarbejdsordningen i Forsvaret – herunder landstalsmandsmøder
 • Referater fra Landstalsmandsmøder

Værnepligtsrådet opfordrer til, at du altid først går til din lokale talsmand eller landstalsmand inden du kontakter rådet. Men du er selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive til os!