Opstilling til Værnepligtsrådet

Opstilling til Værnepligtsrådet tilkendegives senest d. 31-10-2021 klokken 23:59. Både Landstalsmænd, talsmænd og suppleanter kan stille op.

Mail sendes til vpl-vr001@mil.dk

Mailen skal indeholde:

  • CV
  • Motiveret ansøgning

Opstillede skal desuden forberede en 2 minutters tale, om hvorfor lige netop de skal vælges til Værnepligtsrådet.

Info om stillingen og valget kan findes i nedenstående slide:

Vel mødt til næste Landstalsmandsmøde 4. – 5. November i Høvelte.